Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet. 

Utlysning: Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer. 

Sista dag för ansökan: 2022-04-12 14:00

Tvärsektoriella projekt som fokuserar på hållbar citylogistik och/eller klimatneutral mobilitet efterfrågas
I den här utlysningen välkomnas gemensamma projekt mellan Kina och Europa med fokus på något eller en kombination av de två utvalda temaområdena hållbar citylogistik och klimatneutral mobilitet, och där det kan uppnås mervärde från ett kinesisk-europeiskt samarbete.

Utlysningens mål är:

 • Relevans för de globala utmaningarna, FN:s globala mål, inklusive klimatfrågor
 • Relevans för den europeiska och kinesiska forsknings- och innovationsagendan
 • Förbättra operativa beslut och planeringsbeslut i städerna
 • Skapa kunskap för en hållbar transformation av städer under olika kulturella, klimatmässiga och ekonomiska förhållanden
 • Finansiera forsknings- och innovationsprojekt som ökar kopplingarna mellan kinesiska och europeiska samhällena och ta itu med gemensamma frågor och/eller testa koncept mot de olika kraven i kinesiska och europeiska städer

Mer detaljerad information om utlysningens fokus kring de båda temaområdena och avgränsningar finns i den fullständiga utlysningstexten.

Vem kan söka?
Projekten ska inkludera transnationellt samarbete mellan Europa och Kina och måste kunna påvisa mervärdet av samarbetet. Utlysningen välkomnar alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar.

Det kan till exempel vara:

 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till hållbar mobilitet
 • företag
 • övriga aktörer med anknytning till hållbar mobilitet

De länder som deltar i utlysningen är Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige och Kina.

Projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av:

 • minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder. Sökande organisationer ska vara oberoende från varandra.
 • minst två (och högst tre) kinesiska partner (från olika institutioner och samordnade av en huvudsökande som är partner i projektkonsortiet).

Minst en konsortiepartner måste vara en stad. Dessutom är minst en representant från företag och kommersiella organisationer, konsumenter eller civilsamhället att föredra. Partners från länder som inte deltar i denna utlysning kan inkluderas i projekten som samarbetspartners om de uppfyller vissa krav, se den svenska och engelska utlysningstexten för dessa.

Detaljerad information om kraven kring mångfald och jämställdhet samt de nationella finansieringskraven finns i den fullständiga utlysningstexten på engelska, som du hittar till höger på denna sida.

Utlysningen genomförs i två steg
Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess, med inlämning av projektskiss först och fullständig ansökan sedan.

 • 12 april 2022 inlämning av projektskisser
 • 13 september 2022 inlämning av fullständiga ansökan 

I december 2022 kommer beslut tas om vilka projekt som rekommenderas nationell finansiering, och efter detta ska ansökan till Energimyndigheten inkomma.

Informationsmöten
Det kommer att hållas flera informations- och matchmakingmöten om utlysningen, läs mer om dem här.

Kontakt
Aktörer som funderar på att söka ska kontakta ansvariga för utlysningen i Sverige.

Emina Pasic, nationell kontaktperson för utlysningen, Energimyndigheten
016-544 21 89

Patrik Rydén, Viable Cities
073-399 86 19

Eric Wallgren, Drive Sweden/Vinnova
08-473 30 96

Sarah Schulman, Vinnova
08-473 30 67

Läs allt om utlysningen hos Energimyndigheten

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu
 

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här

En översikt av pågående projekt finns här