Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

H2020RTR21-konferens och klustermöte inom CCAM I Bryssel

Drive Swedens europeiska engagemang har på senare tid stärkts, inte minst genom vår internationella koordinator Josephine Darlington. För en kort tid sedan deltog hon i H2020RTR21-konferensen och det följande klustermötet inom CCAM-partnerskapet (Connected, Cooperative and Automated Mobility), på plats i Bryssel. Här sammanfattar hon ett par intressanta och intensiva dagar.
Josephine Darlington at meetings in Brussels.

Först ut fick jag, tillsammans med min kollega Rodrigue Al Fahel, nöjet att besöka Catherine Norrgård vid Göteborgs Stads Brysselkontor. Hon visade oss runt och gav oss en dragning om de större frågor kopplade till framtidens mobilitetslösningar som börjat att diskuteras inom Europeiska Kommissionen på senare tid. Utöver det diskuterade vi också de ämnen som svenska aktörer lyft fram under senare tid och är relevanta att fortsätta att samtala kring under året

Tisdagen och onsdagen bestod av en rad intressanta keynotes kopplade till Horizon2020 och presentationer med insikter och resultat från nyligen avslutade projekt. Ämnena skilde sig åt men jag fokuserade på att delta i sessionerna ICT Infrastructure, Urban Logistics, Sustainable Urban Mobility och Connected Automated Mobility. Det blev under dagen väldigt tydligt vilka goda möjligheter Horizon-programmet erbjuder stora konsortier med väl tilltagna projektbudgetar att demonstrera storskaliga piloter.

Läs er om H2020RTR21-konferensen och hitta alla sessioner här.

Under torsdagen låg fokus på framtiden, genom formandet av kommande Horizon-utlysningar. Tillsammans med CCAM:s andra partners, totalt 170 organisationer, diskuterades de sju kluster som utgör stommen för arbetet. Från Drive Swedens håll bidrog vi främst till C4 Integrating Vehicles in the Transport System, C1 Large Scale Demonstrators and C6 Societal Aspects and User Needs. Diskussionernas präglades av ett starkt engagemang från samtliga deltagare och var rent generellt väldig produktiva.

Att följa och bidra till de arbeten och samtal som förs inom EU är väldigt viktigt för att våra kombinerade ansträngningar för att få framtidens mobilitet att bli verklighet ska få ett så stort genomslag som möjligt. Vi bearbetar nu de insikter vi fick under dessa dagar och letar efter bästa sätt för att ni i vårt nätverk ska kunna ta del av dem.

Har du frågor eller idéer om våra europeiska initiativ? Hör av dig till josephine.darlington@lindholmen.se