Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samhällsplanering

Digitalisering och automatiserade transportsystem kan skapa värde för samhället. Och vi behöver samhällsplaneringsprocesser som möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. I vårt arbete för att förändra och skapa nya visioner jobbar vi för tätare kopplingar mellan offentliga och privata aktörer.

Drive Sweden har kapaciteten att engagera intressenter i planeringen för hållbara samhällen och för att möjliggöra ny teknik och nya produkter och tjänster relaterade till uppkopplade och automatiserade transportsystem. Vi kan underlätta den nödvändiga överföringen av kunskap för att lära oss mer om samhällets effekter och behov i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar.

Drive Sweden har tidigare drivit några strategiska projekt som rör temat genom framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige, co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning. Nu är det dags att lära av erfarenheterna från dessa projekt och skapa en systematisk strategi för att engagera städer och myndigheter i diskussionen om hur uppkopplade och automatiserade transportsystem kan öka hållbarheten, vara en del av nya mobilitetslösningar och förbättra våra medborgares vardag.

Vårt scope omfattar utmaningarna kring säkerhet, trängsel, luftföroreningar och koldioxid samt utforskar hur användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till att utforma attraktiva stadsmiljöer och effektiva transportsystem. För att få driva arbetet kring detta framåt vill vi öka samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn samt akademin.

Drive Sweden kan, likt få andra, ge input i processerna kring detta föränderliga område genom kunskap, nätverk, ny teknik, simuleringar, framtida affärsmodeller och tjänster samt insikter från användarinvolverade studier. Kort och gott så har vi verktygen att bidra till alla relevanta områden.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för samhällsplanering.

olof_johansson_0.png
Olof Johansson, Swedish Transport Administration
olof.b.johansson@trafikverket.se

sara_nozkova_90.png
Sara Nozkova, Urban ICT Arena/Kista Science City
sara.nozkova@kista.com

Pågående projekt

Projekt

 • Säkerhet för autonoma fordon ur ett samhälls- och systemperspektiv Läs mer

  (2019-2020)
  Samhällets digitalisering innebär för det mesta en mycket positiv samhällsutveckling. Inom mobilitetsområdet kan smarta uppkopplade fordon bidra till mer hållbara och effektiva transportsystem som också kan möta den enskilde individens behov.

Avslutade projekt

Projekt

 • ART Läs mer

  (2016-2017)
  Projektet avser att undersöka och analysera nuvarande trender och förutsättningar för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet för verksamheter både i Sverige och övriga Europa.

 • Autonoma transportsystem Läs mer

  (2016-2017)
  För att autonoma fordon ska ha en framtida roll i stadsmiljö behöver tekniken och de tekniska systemen ge ett tydligt värde till användarna, i detta fall både städer och dess invånare. Autonoma fordon måste bli en resurs för staden och skapa värde i stadsmiljön.

 • Metoder och mått Läs mer

  (2016-2017)
  Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra dessa satsningar så att de gynnar samhället i stort behövs mätmetoder som klarar att utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.

 • FÖP centrala Göteborg Läs mer

  (2017-2019)
  Utvecklingen av självkörande fordon går mycket snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom körning kommer snart att vara redo för en marknadsintroduktion, med effekter på en övergripande samhällsnivå.

 • SEVS för AD Läs mer

  (2016-2017)
  Vilka effekter får det automatiserade transportsystemet på samhället? Vilka är de automatiserade lösningarna som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem? Vi behöver utveckla metoder för att kunna mäta och förstå olika automatiserade lösningar, för att kunna värdera nyttor och effekter för olika intressenter och för att kunna styra mot de transportpolitiska målen.